Phó giám đốc, Phụ trách KTAT - KS Phạm Văn Hiệp

Chức năng, nhiệm vụ: theo Điều , Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thông tin rín hiệu ĐS Hà Nội, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Thành lập Công ty cổ phần ngày 08/01/2016 thông qua; Phụ trách Kỹ thuật - Đảm bảo an toàn

1, Sơ yếu lý lịch:
   - Họ tên: Phạm Văn Hiệp;
   - Năm sinh: 1979;
   - Quê quán: Nam Định;
   - Mobiphone: (+84) 91 213 0945; Tel (+84) 43 7470303/ext 3850; Email: hiep.pv@hasitec.vn

 

Tác giả bài viết: HCTH

Nguồn tin: HASITEC