Phó giám đốc - Thủ trưởng cơ quan - KS Cáp Trọng Huy

Phó giám đốc - Thủ trưởng cơ quan - KS Cáp Trọng Huy
Chức năng, nhiệm vụ:Tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động SX, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích về quản lý bảo trì KCHTĐS theo hợp đồng đặt hàng và chi phí được Chủ tịch HĐQT phê duyệt, đảm bảo quy định pháp luật và quy chế, quy định nội bộ của công ty.

Sơ yếu lý lịch:
- Họ tên: Cáp Trọng Huy;
- Năm sinh: 1977;
- Quê quán: Hải Phòng;
- Tel: (+84)4 3747 0303/ext 2875   Fax: (+84)4 3747 1758    Email: huy.ctr@hasitec.vn
- Địa chỉ: Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội
- Mobiphone: (+84) 912000 xxxx -

Tác giả bài viết: HG

Nguồn tin: HASITEC