Trưởng ban Kiểm soát - KS. Đinh Anh Tuấn

Chức năng, nhiệm vụ theo Điều , Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Thành lập Công ty cổ phần thông qua ngày 08/01/2016; Chuyên trách
1, Sơ yếu lý lịch:
   - Họ tên: Đinh Anh Tuấn
   - Năm sinh:  1957 ;
   - Quê quán:  Nghệ An ;
   - Mobiphone: 09034177xx
   - Địa chỉ thường trú: Số 49, ngõ 167, phố Tây Sơn, Q Đống Đa, Hà Nội
 

2, Lý lịch chuyên môn trích ngang:
   - Năm 1981 Tốt nghiệp ĐHGTVT, Kỹ sư Tín hiệu ĐS;
   - Năm 1982 Cán bộ Công ty CP Viễn thông tín hiệu ĐS
   - Năm 1987 Nhân viên phòng KHVT Đoạn TTTH Hà Nội;
   - Năm 2005 Phó phòng KHVT, Năm 2007 Trưởng phòng KHVT;
   - Năm 2012 Kiểm soát viên chuyên trách đến nay;
   - Năm 2015 Học lớp Kế toán tổng hợp.

Tác giả bài viết: TCHC

Nguồn tin: HASITEC