Trưởng ban kiểm soát- Cử nhân Nguyễn Thu Huyền

Chức năng, nhiệm vụ theo Điều , Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Thành lập Công ty cổ phần thông qua ngày 08/01/2016; Kiêm nhiệm
1, Sơ yếu lý lịch:
   - Họ tên: Nguyễn Thu Huyền
   - Năm sinh:  1983 ;
   - Quê quán:  Thái Nguyên ;
   - Mobiphone: 09127122xx
   - Địa chỉ thường trú: 20/61/17/673 khu Ga X3, tt Văn Điển, h Thanh Trì, Hà Nội
 

2, Lý lịch chuyên môn trích ngang:
   - Năm 2006 Tốt nghiệp ĐHTM. Cử nhân kinh tế;
   - Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh thương mại;
   - Năm 2007 là nhân viên tín dụng Ngân hàng TMCP Kiên Long;
   - Năm 2009 là nhân viên phòng Kinh doanh Công ty TTTHĐS Hà Nội;
   - Năm 2014 là nhân viên kinh tế tổng hợp Ban điều hành dự án HNV2.
3, Các công trình, dự án tham gia:
   - Từ 2010 - nay tham gia dự án HNV2.

Tác giả bài viết: TCHC

Nguồn tin: HASITEC