Giai đoạn từ năm 2000 đến 2005

Giai đoạn từ năm 2000 đến 2005
Giai đoạn từ năm 2000 đến 2005

- Xử lý sự cố Y-2K toàn bộ hệ thống chuyển mạch, truyền dẫn thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Thực hiện dự án EPC xây lắp tuyến trung kế liên đài Hà Nội - Đã Nẵng - Tp Hồ Chí Minh bằng công nghệ ghép kênh;

- Thi công các gói thầu hệ thống tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động tuyến đường sắt Thống nhất giai đoạn I và II với trên 50 hệ thống; 

- Thi công dự án tổ chức thông tin và ghép nối thông tin đường sắt - Quân sự và hệ thống điện thoại hội nghị truyền hình tại 8 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang và Tp Hồ CHí Minh;

- Thực hiện hàng chục các công trình xây lắp, cung cấp dịch vụ cho các chủ đầu tư, bạn hàng trong ngành cũng như các ban quản lý dự án thuộc các sở giao thông: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lao Cai, Hà Nam, Nam ĐỊnh, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hải phòng....

- Thực hiện dự án hiện đại hóa Thông tin tín hiệu khu đoạn đường sắt Hà Nội - Vinh/giai đoạn I với liên danh nhà thầu Alstom-Alcatel (cộng hòa Pháp), nguồn vốn ODA do Pháp tài trợ: quy mô chính là xây dựng:

+ 5 hệ thống chuyển mạch PBX Matra 6550 tại 5 địa phương;

+ Hệ thống điều độ chuyên dùng chạy tàu DCO, SEI toàn tuyến;

+ 345 km tuyến trục cáp quang 24F0, 36 trạm SDH;

+ 3 ga tín hiệu liên khóa điện tử SSI, ghi động cơ, điều khiển tự động (Văn Điển, Bỉm Sơn, Thanh Hóa);

+ Và hàng trăm km cáp đồng điều khiển, thông tin chuyên dùng các loại dọc tuyến.

-

Tác giả bài viết: KDDT

Nguồn tin: HASITEC