Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng TCKT - CN Nguyễn Thị Thanh Hiền

Chức năng, nhiệm vụ theo Điều , Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Thành lập Công ty cổ phần thông qua ngày 08/01/2016; Chuyên trách
1, Sơ yếu lý lịch:
   - Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Hiền;
   - Năm sinh: 1968;
   - Quê quán: Bắc Ninh;
   - Mobiphone: (+84) 90 418 48xx;   Tel: (+84)4 3747 0303/ext 2268; Email: hien.ngt@hasitec.vn
   - Địa chỉ thường trú: Thuỵ Khê, P Bưởi, Q Tây Hồ, Hà Nội
2, Trích ngang lý lịch chuyên môn:
   - Năm

Tác giả bài viết: TCHC

Nguồn tin: HASITEC