Phó Trưởng phòng - Phụ trách P.KHVT - Nguyễn Thị Hải

Phó Trưởng phòng - Phụ trách P.KHVT - Nguyễn Thị Hải
Phòng KHVT
Phó Trưởng phòng - Phụ trách - Bà Nguyễn Thị Hải
Thông tin liên hệ 
Mobile : 0983170875

Tác giả bài viết: TCHC

Nguồn tin: HASITEC