Phó phòng TCHC (phụ trách HC)- KS Lê Ngọc Tùng

Phó phòng TCHC (phụ trách HC)- KS Lê Ngọc Tùng
Phòng TCHC

 


     - Phụ trách HC - KS Lê Ngọc Tùng
     - Mobile 093 662 6863 - Tek : 0243.7470303/ext - 2877

Tác giả bài viết: TCHC

Nguồn tin: HASITEC