Trưởng phòng KTAT-KS-Trương Tử Bình

Chức năng, nhiệm vụ theo Điều , Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất - Thành lập Công ty cổ phần thông qua ngày 08/01/2016; Kiêm nhiệm
1, Sơ yếu lý lịch:
   - Họ tên: Trương Tử Bình
   - Năm sinh:  1973 ;
   - Quê quán: Bình Định  ; 
   - Mobiphone: 09149329xx
   - Địa chỉ thường trú: Tổ 32, P Đại Kim, Q Hoàng Mai, Hà Nội

 

2, Lý lịch chuyên môn trích ngang:
   - Năm 1996 Tốt nghiệp HVBCVT, Kỹ sư;
   - Năm 1997 là công nhân, kỹ thuật viên bưu điện Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, trung tâm viễn thông miền tây VNPT;
   - Năm 2008 Là Phó giám đốc trung tâm viễn thông miền tây VNPT;
   - Năm 2012 là Giám sát kỹ thuật phòng KTAT Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội;
   - Năm 2015 là phó phòng KTAT Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội;
   - Năm 2018 là Trưởng phòng KTAT Công ty CP Thông Tin Tín Hiệu ĐS Hà Nội

Tác giả bài viết: TCHC

Nguồn tin: HASITEC