Thành viên HĐQT, Chủ tịch CĐ, ThS. Nguyễn Xuân Phương

Chủ tịch Công đoàn công ty khoá XII
1, Sơ yếu lý lịch:
   - Họ tên: Nguyễn Xuân Phương;
   - Năm sinh: 1961;
   - Quê quán: Bắc Giang;
   - Mobiphone: (+84) 91 201 0600;   Tel: (+84)4 3747 0303/ext 2874;   Email: phuong.ngx@hasitec.vn
   - Địa chỉ thường trú: Số 7. Tư Đình, P Long Biên, Q Long Biên, Hà Nội;
2, Lý lịch chuyên môn trích ngang:

   - Năm 1983 tốt nghiệp ĐHGTVT K18 - Kỹ sư Tín hiệu ĐS, Kỹ thuật viên Hạt Thông tin tín hiệu Hoàng Liên Sơn;

   - Năm 1997 Giám đốc Trung tâm TTTH Yên Bái;

   - Năm 2007 - 2010 lần lượt làm trưởng các phòng Quản lý chất lượng, Kỹ thuật - An toàn công ty, Xí nghiệp Xây lắp;
   - Năm 2008 Tốt nghiệp Khóa XII Thạc sỹ Tự động hóa

   - Năm 2010: Phó Bí thư đảng ủy Công ty khóa X;

   - Năm 2013: Chủ tịch Công đoàn công ty.

3, Các công trình, dự án tham gia:
   - Các dự án, công trình xây lắp lớn trong công ty.
 


 


Tác giả bài viết: HG

Nguồn tin: HASITEC