1. Chi nhánh - Xí nghiệp Xây lắp và Dịch vụ viễn thông tin tín hiệu điện

1. Chi nhánh - Xí nghiệp Xây lắp và Dịch vụ viễn thông tin tín hiệu điện
Chi nhánh Xí nghiệp xây lắp và dịch vụ viễn thông tin tín hiệu điện, nhiệm vụ chính cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bảo trì tập trung; xây lắp các công trình về viễn thông, tín hiệu, điều khiển giao thông, đường dây và trạm biến áp.

 

Chi nhánh Xí nghiệp xây lắp và dịch vụ viễn thông tin tín hiệu điện, nhiệm vụ chính cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bảo trì tập trung, xây lắp các công trình  về viễn thông, tín hiệu, điều khiển giao thông, đường dây và trạm biến áp

        Địa chỉ: Số 11A Nguyễn Khuyến, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

       Số điện thoại: 024 3747 127/ext-2385-2814-3456

       Số fax: 024 3747 1715;     Email: xnxl@hasitec.vn

Số tài khoản:146 343 1103002119

Mở tại:Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Đô

Đăng ký kinh doanh số:  0100769649-015 (Chi tiết)

Giám đốc: ThS.  Đặng Việt Hùng; Tel (024) 34452 2797; Mobile 091 6084 208
Phó giám đốc:  Lê Viết Tùng ; Mobiphone: 0944193333
 


Tác giả bài viết: HCTH

Nguồn tin: HASITEC