1. Chi nhánh - Xí nghiệp Xây lắp và Dịch vụ viễn thông tin tín hiệu điện

1. Chi nhánh - Xí nghiệp Xây lắp và Dịch vụ viễn thông tin tín hiệu điện
Xí nghiệp xây lắp và dịch vụ viễn thông tin tín hiệu điện, nhiệm vụ chính cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bảo trì tập trung; xây lắp các công trình về viễn thông, tín hiệu, điều khiển giao thông, đường dây và trạm biến áp.

 

Xí nghiệp xây lắp và dịch vụ viễn thông tin tín hiệu điện, nhiệm vụ chính cung cấp dịch vụ bảo dưỡng bảo trì tập trung, xây lắp các công trình  về viễn thông, tín hiệu, điều khiển giao thông, đường dây và trạm biến áp

        Địa chỉ: Số 3 đường Đại Đồng, Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

       Số điện thoại: (84) 4 3747 1270;  4452 2888, 4452 2899, 4452 2796

       Số fax: (84)4 3747 1715;     Email: xnxl@hasitec.vn

Số tài khoản:146 343 1103002119

Mở tại:Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Đô

Đăng ký kinh doanh số:  0100769649-015 (Chi tiết)

Giám đốc: ThS.  Đặng Việt Hùng; Tel (04) 34452 2797; Mobile 091 6084 208
Phó giám đốc: ThS. Vũ Thị Thu Hằng; Mobiphone: 098 943 6888
 

Tác giả bài viết: HCTH

Nguồn tin: HASITEC