3. Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Hà Yên

Xí nghiệp thông tin tín hiệu điện Vĩnh Phú, có nhiệm vụ chính là quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt về viễn thông tín hiệu, điện phục vụ chỉ huy chạy tàu và điều hành sản xuất kinh doanh của các đơn vị ngành đường sắt thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ (từ ga Phúc Yên đến ga Đoan Thượng)
3. Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Hà Yên

 

Xí nghiệp thông tin tín hiệu điện Vĩnh Phú, có nhiệm vụ chính là quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt về viễn thông tín hiệu, điện phục vụ chỉ huy chạy tàu và điều hành sản xuất kinh doanh của các đơn vị ngành đường sắt thuộc các tỉnh Hà Nội, Vĩnh Phúc và Phú Thọ (từ ga Bắc Hồng đến ga Đoan Thượng)

       Địa chỉ: Đường Kiến Thiết, phường Bến Gót, Tp Việt Trì, Phú Thọ

       Số điện thoại: (84)210 3846 068/ext 2164

       Số fax: (84)210 3846 068/ext 2146;    Email: xnvp@hasitec.vn

Tài khoản

Tại ngân hàng

Đăng ký kinh doanh số :  0100769649-011 (Chi tiết)

Giám đốc: KS. Phạm Đình Minh           Mobiphone:  012 2229 7213
Phó giám đốc: KS. Đặng Hồng Thái            Mobiphone:  098 982 8018
 

Tác giả bài viết: HCTH

Nguồn tin: HASITEC