4. Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Hà Hải

Xí nghiệp Thông tin tín hiệu điện Hà Hải, có nhiệm vụ chính là quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt về Thông tin tín hiệu điện phục vụ chỉ huy chạy tàu và điều hành sản xuất kinh doanh của các đơn vị đường sắt thuộc phạm vi các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

Xí nghiệp Thông tin tín hiệu điện Hà Hải, có nhiệm vụ chính là quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt về Thông tin tín hiệu điện phục vụ chỉ huy chạy tàu và điều hành sản xuất kinh doanh của các đơn vị đường sắt thuộc phạm vi các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, hải Dương, Hải phòng (từ ga Đông Anh - Gia Lâm - cảng Hải phòng)

Địa chỉ: đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội;

Số điện thoại: (04) 3878 1617/ext 8501

Số fax: (04) 3878 1618/ext;    Email: xnhh@hasitec.vn

Số tài khoản:

Mở tại: Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội   

Đăng ký kinh doanh số:  0100769649-010 (Chi tiết)

Giám đốc xí nghiệp: KS. Hoàng Nam Trung;    Mobiphone:  091 228 4113

Giám đốc xí nghiệp : KS. Hoàng Nam Trung

Tác giả bài viết: HCTH

Nguồn tin: HASITEC