5. Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Hà Nội

Xí nghiệp Thông tin tín hiệu nam Hà Nội, là đơn vị có nhiệm vụ chính là quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt về TTTH phục vụ chỉ huy chạy tàu và quản lý, điều hành của các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thuộc địa bàn phía nam Sông Hồng
5. Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Hà Nội

 

Xí nghiệp Thông tin tín hiệu Hà Nội, là đơn vị  có nhiệm  vụ chính là quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt về TTTH phục vụ chỉ huy chạy tàu và quản lý, điều hành của các đơn vị thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thuộc địa bàn khu vực Hà Nội (phía nam đến ga Phú Xuyên - Huyện Phú Xuyên, phía tây bắc đến ga Kim Nỗ - Huyện Đông Anh).

   Địa chỉ: 11A phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, TP Hà Nội

   Số điện thoại: (84)4 3747 0303/ext 2872

                Số fax : (84)4 3747 0303/ ext 2142;     Email: xnnhn@hasitec.vn

                Đăng ký kinh doanh số :  0100769649-013 (Chi tiết)

               Giám đốc:   KS Trần Văn Lưu;   Mobiphone  091 257 0994;  Tel (+84)4 3747 0303/ext 2872

Tác giả bài viết: HCTH

Nguồn tin: HASITEC