6. Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Hà Ninh

Chi nhánh TTTHĐ Hà Ninh là đơn vị có nhiệm vụ chính quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt về TTTHĐ phục vụ chỉ huy chạy tàu và điều hành SXKD các đơn vị trong ngành đường sắt thuộc địa bàn các tỉnh, Tp Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình
6. Chi nhánh Thông tin tín hiệu điện Hà Ninh

 

Chi nhánh TTTHĐ Hà Ninh là đơn vị có nhiệm vụ chính quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt về TTTHĐ phục vụ chỉ huy chạy tàu và điều hành SXKD các đơn vị trong ngành đường sắt thuộc địa bàn các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình (từ ga Đồng Văn đến Đồng Giao)

       Địa chỉ: 30A đường Tràng Thi, TP Nam Định, tỉnh Nam ĐỊnh

       Số điện thoại: (+84)350 3849 265/ext 4403

       Số fax: (+84)350 3849 265/ext 4401;      Email: xnhn@hasitec.vn

Số tài khoản: 320 220 100 1866      

Mở tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – CN Thanh Nam – Nam Định

 Giấy phép kinh doanh:

Giám đốc: KS. Phạm Văn Nhân          Mobiphone: (+84) 91 284 0643


Tác giả bài viết: HCTH

Nguồn tin: HASITEC