Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT - ThS Trần Hữu Chính

Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT - ThS Trần Hữu Chính
Chức năng nhiệm vụ : Trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ quản lý, điều hành, giám sát các thành viên HĐQT, Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo an toàn quản lý, tối đa hóa lợi ích của HASITEC và Cổ đông
1, Sơ yếu lý lịch:
- Họ tên: Trần Hữu Chính;
- Năm sinh: 1976;
- Quê quán: Thái Bình;
- Tel: (+84)4 3747 0303/ext 2802   Fax: (+84)4 3747 1758    Email: chinh.trh@hasitec.vn
- Địa chỉ: Lê Văn Lương - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội.

Tác giả bài viết: TCHC

Nguồn tin: HASITEC