Triết lý kinh doanh HASITEC.JSC

Triết lý kinh doanh HASITEC.JSC
Kinh doanh cũng là một nghệ thuật thậm chí còn mang tính nhân văn, chẳng kém gì các môn nghệ thuật khác như hội họa hay âm nhạc. Triết lý kinh doanh của chúng tôi là: "An tòan trong quản lý- Hiệu quả trong điều hành" và "Vị trí hàng đầu là một sự bắt đầu mới"

 

1.An toàn

- An toàn là tiêu chí hàng đầu trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh;
- An toàn chạy tàu, an toàn giao thông là quan trọng hơn cả;
- Nhưng tuyệt đối không vì "an toàn" mà "không dám mạo hiểm" làm theo cách nghĩ, đi theo lối đi của riêng mình.

 

2. Hiệu quả

- Chặt chẽ, công khai, công bằng trong điều hành, quản lý nhằm hướng tới một sự chủ động cao nhất của các tổ chức trong công ty;
- Uy tín gắn với hiệu quả thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội trong công ty;
- Hiệu quả là thước đo, là tiêu chí đánh giá mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Bắt đầu mới

- Cái đáng phải làm mà chưa làm hoặc "quên" chưa làm - Là sự bắt đầu mới;
- Cái mới là cái chưa biết (có thể đúng hoặc có thể sai) - Là sự bắt đầu mới;
- Cái tôi lớn quá, nay điều chỉnh bé lại một chút - Là sự bắt đầu mới;
- Cái tránh nhiệm, cái chung nhỏ quá, nay điều chỉnh lại lớn lên một chút - Là sự bắt đầu mới;
- Cái "thừa cá nhân" và "thiếu tập thể", điều chỉnh cân bằng một chút - Là sự bất đầu mới.


Tác giả bài viết: HG