Quản lý, bảo trì tín hiệu điều khiển giao thông đường sắt, đường bộ

Quản lý, bảo trì tín hiệu điều khiển giao thông đường sắt, đường bộ
Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt về tín hiệu, điều khiển giao thông bao gồm: ga tín hiệu đèn mầu liên khóa rơle, tay bẻ ghi hộp khóa điện; Ga tín hiệu đèn mầu liên khóa điện tử máy tính SSI, ghi động cơ thủy lực; Ga tín hiệu cánh tay bẻ ghi cơ khí; các hệ thống tín hiệu đường ngang có gác, tín hiệu đường ngang cảnh báo tự độ; hệ thống tín hiệu giao thông....

Quản lý, bảo trì sửa chữa thay thế và nâng cấp hệ thống thiết bị tín hiệu, điều khiển giao thông đường săt, bao gồm

- Hệ thống thiết bị tín hiệu, điều khiển công nghệ liên khóa rơ le, đài khống chế, tín hiệu đèn màu (hoặc liên khóa cơ khí) kiểu TM95 và TM2001 phục vụ điều hành chạy tàu lắp đặt tại 78 các ga, trạm đường sắt quốc gia trên 5 tuyến đường sắt; Hà Nội - Đồng Đăng; Yên Viên - Lào Cai; Gia Lâm - Hải Phòng; Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh; Hà Nội - Thái Nguyên và khu đầu mối Hà Nội, trên 11 tỉnh thành phố phía bắc

.
              

Thiết bị tín hiệu đèn mầu liên khóa rơ le TM95 và TM 2001

- Hiện tại giai đoạn 2010 - 2015 công ty tham gia trực tiếp xây lắp và sẽ tiếp nhận quản lý, gần 20 hệ thống liên khóa điện tử công nghệ điều khiển tiên tiến của đường sắt châu âu SSI, ghi động cơ thủy lực trên tuyến đường sắt Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

                 
Thiết bị tín hiệu liên khóa điện tử, điều khiển máy tính, ghi động cơ

- Với gần 300 hệ thống thông tin tín hiệu đường ngang, trong đó có 108 hệ thống tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động để đảm bảo ATGT cho người và phương tiện đường bộ tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ với  đường sắt quốc gia, trên 11 tỉnh thành phố..
 

               
Thiết bị tín hiệu đường ngang cảnh báo tự động

- Hiện tại công  ty đang triển khai nhiều đề tài nghiên cứu, cải tiến để sử dụng hiệu quả, an toàn các công nghệ tín hiệu, điều khiển cũ trong giai đoạn chờ các dự án hiện đại hóa Thông tin tin tín hiệu lớn hoàn thành.


             
Các thiết bị quay khóa ghi cơ khí và ghi hộp khóa điện

Tác giả bài viết: HCTH

Nguồn tin: Hasitec