Thiết bị tín hiệu đèn mầu cấp nguồn tập trung, đài khống chế nút ấn TM-2001

Thiết bị tín hiệu đèn mầu cấp nguồn tập trung, đài khống chế nút ấn TM-2001
Thiết bị tín hiệu đèn mầu, đài khống chế cấp nguồn tập trung TM-2001

1. Giá rơ le, tủ nguồn điện
   Hệ thống được hình thành từ các nguyên lý cơ bản của rơ le điện từ để tạo thành các mạch điện rơ le an toàn và chúng được tổ chức lại với nhau để hình thành hệ thống  liên khoá, đảm bảo cho các chức năng: xin đường, thiết lập đường chạy, gửi và đón tàu...Toàn bộ rơ le điện từ được sử dụng là loại rơ le an toàn cấp I, được lắp đặt trên một giá máy - Gọi là giá rơ le. Trên giá rơ le cũng khác và cải tiến hơn so với hệ thống kiểu TM95 là thiết bị đóng đường 64D cũng được tích hợp và lắp chung trên cùng một giá máy.


Giá rơ le  và tủ nguồn TM 2001 cho ga 3 đường, do công ty sản xuất

  Để cấp nguồn cho toàn bộ thiết bị trong phòng máy cũng như các đèn hiệu, đèn gi trong ga, một thiết bị đi kèm đồng bộ là tủ nguồn ga TM2001; Tủ nguồn bao gồm các chức năng chính, như: ổn định điện áp nguồn AC đầu vào; Cấp cho nguồn AC mạch thắp đèn các cột tín hiệu hiệu, đèn ghi (ban đêm); Cấp nguồn DC khống chế ghi; Nắn nạp điện cho các tổ ác quy dự phòng; Chống sét lan truyền trên đường nguồn cung cấp ....

2. Đài khống chế nút ấn để chỉ huy chạy tàu cho một ga quy mô nhỏ 3 đường
  Đây là thiết bị dùng đồng bộ với hệ thống liên khoá điện từ (giá rơ le), đặt tại phòng trực ban chạy tàu, để trực ban chạy tàu ga thao tác, sử dụng điều khiển và khống chế các tác nghiệp đón, gửi tàu


Đài khống chế D92 do công ty sản xuất và lắp đặt

3. Thiết bị quay khóa ghi
   Công ty trực tiếp nhập khẩu từ các nhà cung cấp ngoài nước, đượccung cấp đống bộ để lắp đặt với tổ hợp giá rơ le, đài khống chế và tủ nguồn do công ty sản xuất. Những hệ thống thiết bị này được công ty sản xuất, cung cấp và lắp đặt cho các dự án đổi mới công nghệ TTTH lớn của ngành trên cả 5 tuyến đường sắt, như: Hà Nội - Đồng Đăng, Yên Viên - Lào Cai, Gia Lâm - Hải phòng, Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh và tuyến Bắc Hồng - Văn Điển


Thiết bị quay khóa ghi dùng đồng bộ trên hệ thống

Hệ thống thiết bị tín hiệu đèn màu, cấp nguồn tập trung TM2001 từ khi được Bộ GTVT và ĐSVN chính thức cho phép sử dụng đến nay, thực sự phát huy được tác dụng, đảm bảo thoả mãn mọi tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn chạy tàu, mặt khác giảm chi phí duy trì, bảo dưỡng một cách đáng kể các hệ thống tủ rơ le, bể ác quy đặt phân tán của thiết bị theo mô hình TM95 của Trung Quốc .

Tác giả bài viết: HCTH

Nguồn tin: Hasitec