Tháng thi đua nước rút cuối năm 2010

Tháng thi đua nước rút cuối năm 2010
Khối lượng còn lại của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo an toàn chạy tàu tháng 12/2010 toàn công ty hết sức căng thẳng

Tổng giám đốc công ty đã triển khai nhiệm vụ công tác đảng và trọng điểm lãnh chỉ đạo sản xuất kinh doanh tháng thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch năm 2010, các nhiệm vụ trọng tâm được phân cụ thể cho từng thành viên ban lãnh đạo công ty để bám và chỉ đạo quyết liệt.

 Theo đó nhiệm vụ chính của các tổ chức đảng, quần chúng và chuyên môn như sau: sơ tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010; Kiểm điểm, xếp loại đảng viên và đánh giá các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ; Chỉ đạo chuyên môn, công đoàn tổ chức hội nghị người lao động các xí nghiệp thành viên thực hiện đúng quy chế dân chủ. Tổng kết đánh giá toàn diện SXKD, đảm bảo ATCT và công tác đảng năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 tại các đơn vị thành viên.

Phòng máy SSI Thường tín mới xây dựng

Phòng máy SSI Thường Tín mới được công ty xây dựng

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2010 - 01/2011 toàn công ty là công tác đảm bảo ATCT tết và hoàn thành xây lắp 3 ga tín hiệu, ghi động cơ, liên khóa điện tử SSI  (Thường Tín, Chợ Tía, Phú Xuyên) trước 31/01/2011 và 50 km cáp quang tuyến nhánh, hệ thống hội nghị truyền hình Polycom cho 5 điểm; Triển khai thi công đồng loạt xây dựng các công trinh đồng bộ, phụ trợ như: nhà đặt máy, đường dây và trạm biến áp cung cấp điện, nhà đặt máy phát điện, hệ thống tiếp đất chống sét và xây lắp cáp tín hiệu điều khiển đồng loạt trên 6 ga Đồng Văn, Bình Lục, Cầu Họ, Đặng Xá, Nam Định, Trình Xuyên...thuộc dự án "Hiện đại hóa TTTH Hà Nội - Vinh/Giai đoạn 2"; song song với việc triển khai xây dựng kế hoạch quản lý bảo trì KCHTĐS và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc trước 15/03/2011

 

Tác giả bài viết: HCTH

Nguồn tin: Hasitec