Nghị quyết HĐQT về chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ 2021

Nghị quyết HĐQT về chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ 2021
HĐQT Công ty công bố Nghị quyết cuộc họp Tháng 2/2021về việc tổ chức DHĐCĐ thường niên 2021
Mời quý cổ đông xem chi tiết tại đây

Tác giả bài viết: NXP

Nguồn tin: HĐQT